Hirvinotski copyright Titi Mäkelä

Hirvinotski copyright Titi Mäkelä

torstai 13. helmikuuta 2014

Historiikki 1960-2010

MOINSALMEN METSÄSTYSSEURA RY:N HISTORIA 1960-2010Moinsalmihan sijoittuu Pihlajaveden saaristoalueelle, joka tunnetaan hyvin vanhana asutusalueena. Virtasalmen rantamilla Jousharjussa on kampakeraamisen kauden asuinsijoja n. 5000 vuoden takaa. Nämä vanhat asuinsijat ovat vahva todiste alueen hyvistä riista- ja kalakannoista vuosituhansien ajan. Emme varmaan osaa kuvitellakaan tuon ajan elämisen niukkuutta, mutta eränkäynti tapahtui todelliseen tarpeeseen saada ruokaa perheen pöytään. Noista ajoista on pitkä harppaus meidän päiviimme.

Seuran historian kirjoittaminen on tehty alun perin 10 vuotta sitten Pekka Turtiaisen toimesta seuramme 40 -vuotisjuhlaan ja se on päivitetty nyt tätä juhlaa varten.

Tuolloin historian kirjoittamista varten on ollut käytössä perustavan kokouksen sopimuskirja, vuoden 1965 vuosikokouksen pöytäkirja, vuoden 1994 jälkeiset pöytäkirjat liitteineen sekä tilikirja koko toiminnan ajalta. Toiminnan alkuvuosien historiaa varten Pekka on haastatellut muutamia seuran perustavassa kokouksessa mukana olleita ja muuten aktiivisia seuran jäseniä.

Moinsalmen metsästysseuran perustava kokous on pidetty Pekkilänmäen talossa 17. päivänä maaliskuuta vuonna 1960. Seuran perustamisen puuhamies oli Reino M. Lötjönen ja hänet valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat varapuheenjohtajina Oskar Huttunen, sihteerinä Johannes Silvaniemi, jäseninä Otto Kosonen, Veli Silvennoinen, J. Matias Kosonen, Pentti Huttunen ja varajäseninä Pentti Särkkä, Onni Turtiainen ja Erik Lötjönen.

Metsästysseura on anottu rekisteröidyksi yhdistykseksi tasan vuoden kuluttua perustamisestaan eli 17.3.1961 ja rekisteröinti on hyväksytty oikeusministeriön yhdistysrekisteriin 22.3.1962.

Metsästysseura on liittynyt melko välittömästi Suomen Metsästäjäliiton silloisen Savo-Karjalan piirin jäseneksi. Pöytäkirjaa ei ole löytynyt, mutta jäsenmaksua on maksettu jo vuonna 1962 yhdestätoista jäsenestä.

Heti seuran perustamisen jälkeen on metsästysmaiden vuokraus ollut varsin kattavaa ja metsästys ilmeisen vilkasta. Kevätkokouksessa 1964 on tehty päätös liittyä Suomen Ampujain liiton jäseneksi.

Ampumatoiminta, aseenkäsittelytaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on ollut vilkasta koko seuran toiminta-ajan. Nyt 2000-luvulla ampumakilpailutoimintaan osallistuminen on osoittanut jo vähenemisen merkkejä. Lupa Härkäharjussa sijaitsevalle radalle on saatu Mikkelin lääninhallitukselta vuonna 1964 ja ympäristölupa ympäristönsuojelulautakunnalta vuonna 2004. Paikalla on kiinteä rata, joka on uusittu vuosina 1988- 1991.

Seuralle on ostettu oma tarkkuuspienoiskivääri vuonna 1964, joka on edelleen kilpailuaseena käytössä. Radalla on järjestetty joka kesä radan uusimisen jälkeen seuran väliset  cup-ammunnat haulikolla, kiväärillä ja pienoiskiväärillä. Erillisiä mestaruuskilpailuja ei ole enää muutamaan vuoteen pidetty. Seuralle on hankittu vuonna 1995 ilmakiväärirata, mutta sekään ei ole enää muutamaan vuoteen ollut kilpailumielessä käytössä.

Seuramme on ollut 1970-luvulla useana kesänä mukana järjestämässä riistanhoitopiirin katsastuskilpailuja Aholahdessa riistanhoitoyhdistyksen radalla.

Kenneltoimintaan seura on liittynyt vuonna 1983. Tästäkään ei ole pöytäkirjaotetta, mutta tuolloin on maksettu kennelpiirille ensimmäinen jäsenmaksu. Kenneltoiminta on ollut ilmeisen vilkasta koko seuran toiminnan ajan. Seura on järjestänyt ajokoirakokeita yli 20 kertaa ja niitä jo toistakymmentä vuotta joka vuosi loppiaisen aikoihin. Ajomaastoina on ollut myös naapurikylien alueita. Lintuhaukkukokeita on ollut aivan viime vuosina ja toiminnan alkuvuosina järjestettiin muutaman kerran myös luolakoirakokeita.

Osallisena koiranäyttelyiden järjestämisessä seuramme on ollut mukana  keskimäärin joka toinen vuosi 1990- luvulta lähtien. 

Kilpailutoiminta vaatii valvontaa, seuramme jäsenistössä on ollut jatkuvasti useita tuomarikortin haltijoita ja yhdellä jäsenellä on käyttökoirakokeiden ylituomarikortti ja yhdellä linnunhaukkukokeiden ylituomarikortti.

Jäsenten omistamat koirat ovat saavuttaneet hyviä sijoituksia kilpailuissa. Mainittakoon tässä arvostetun käyttövalion saavuttaneiden koirien omistajat: Paavo Kokkosella 5 koiraa, joista tunnetuin lienee ajokoirauros Lonnon Parooni, Erkki Huttusen ajokoira Piika ja Tuomo Huttusen suomenpystykorvan muotovaliot Teri ja Tiru. Kenneljaoston ensimmäinen puheenjohtaja oli Paavo Kokkonen.

Riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin sekä muihin tapahtumiin on osallistuttu ahkerasti, samoin riistanhoitoyhdistyksen radalla suoritettavaan ammuttajatoimintaan.

Riistanhoitoon liittyvänä on alueellamme ollut pienehköjä aloja riistapeltona, vuosittain 0,5-1,5 ha. Nuolukiviä on ollut 5-7 paikassa, ruokintalauttoja 1-2 kpl ja jänisten talviruokintapaikkoja 5-10. Viljaa on käytetty ruokintaa 100-200 kg, rehukaalia 200 kg, suolaa 100 kg ja heinää 100-300 kg. Telkän pönttöjä on maastossa ollut 25-40 kpl ja muita pönttöjä 5-10 kpl.

Vahinkoeläinkilpailuja on järjestetty vuodesta 1990 lähtien. Loukkuja pidetään alueellamme nykyisin n. 20 kpl ja pienpetosaalis on viime vuosina ollut keskimäärin 31kpl/vuosi, joista supikoira on ylivoimainen ykkönen, keskimäärin 22 kpl/vuosi.

Alueellamme on riistakolmio, jolla riistan kesälaskenta on viime vuosina toteutettu joka vuosi. Todetaan, että seuramme on kiintiöittänyt tai rauhoittanut metson ja teeren jo vuosikymmenten ajan riippuen niiden alueella olevien vuosittaisten kantojen tilasta.

Keskimääräinen viime vuosien vuosittainen saalistilasto kertoo seuraavaa:

- Metsäjänis 10 kpl, rusakko 4 kpl, majava 2 kpl, metso 0 kpl, teeri 1 kpl, pyy 7 kpl, sorsalinnut  4 kpl ja kyyhky 6 kpl.

Metsästysseuramme puheenjohtajina ovat toimineet:

Reino M. Lötjönen        1960-1968
Onni Turtiainen             1968-1994
Rauno Sairanen           1994-

Sihteereinä ovat olleet Johannes Silvaniemi, Matti Kosonen, Onni Turtiainen, Heikki Luukkanen, Pekka Turtiainen, Petri Kokkonen, Tuomo Huttunen, Vesa Lötjönen ja Petri Loikkanen

sekä rahastonhoitajina Johannes Silvaniemi, Onni Turtiainen, Heikki Luukkanen, Pekka Turtiainen, Petri Kokkonen, Tuomo Huttunen, Vesa Lötjönen ja Petri Loikkanen.

Seuramme jäsenistä Aarne Finer on ollut RHY:n puheenjohtajana, Etelä-Savon riistanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana, Suomen Metsästäjäliiton hallituksessa sekä Metsästäjälehden toimituskunnassa. RHY:n hallituksessa on jäsenistämme olleet Pekka Turtiainen, Arto Lahtinen sekä nykyään Rauno Sairanen. Vesa Lötjönen toimii jo kuudetta vuotta Savonlinnan riistanhoitoyhdistyksen alueen karhunmetsästyksen aluepäällikkönä sekä toimii saman alueen SRVA-yhteyshenkilönä ja ottaa vastaan havainnot suurpedoista nimikkeellä petoyhdyshenkilö.

Seuran jäsenmäärä on 59 jäsentä, kun se kymmenen vuotta sitten oli 61. Metsästäviä jäseniä seurassa on n. 40 ja seuratoimintaan aktiivisia jäseniä on nykyisin jäsenkunnasta alle 20. Jäsenistöön kuuluu yksi nainen.

Metsästysmaiden vuokra-ala on n. 2100 hehtaaria.


Seuramme johtokunta on vuonna 2010 seuraava:

puheenjohtaja               Rauno Sairanen
varapuheenjohtaja        Seppo Turtiainen
sihteeri                            Petri Loikkanen
jäsenet                            Arto Lahtinen
                                Petteri Huttunen
                                      Tapio Ihalainen
                                      Jorma Turtiainen
varalla                             Vesa Lötjönen
                                     Erkki Lötjönen

Ampumajaosto:

puheenjohtaja               Veijo Kaskinen
jäsen                                Tapio Ihalainen
                                      Jukka Torvelainen

Kenneljaosto:

puheenjohtaja               Jorma Turtiainen
jäsen                                Erkki Huttunen
                                     Jukka Kosunen
                                     Rauno Sairanen
                                     Seppo Turtiainen

Karhujaosto:


puheenjohtaja               Vesa Lötjönen
jäsen                                Petteri Huttunen
                                     Tapio Ihalainen

Todetaan lopuksi, että seuran toiminta on koko viiden vuosikymmenen aikana ollut varsin sopuisaa ja hyvähenkistä sekä suhteet seuran kaikkien yhteistyökumppaneiden ja maanvuokraajien kanssa ovat olleet hyvät ja rakentavat.

Samankaltaista hyvähenkisyyttä toivotamme metsästysseurallemme tuleville vuosikymmenille tämän jalon harrastuksen eteenpäin viemiseksi.Pekka Turtiainen

Rauno Sairanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti